060 125 Oracle PLSQL- Supplied Packages Introduction

Video Title: 060 125 Oracle PLSQL- Supplied Packages Introduction

Video Duration: 7:17

Video Quilty: 1276x720

Video Download Size: 16.60 MB

:Video Tags

060 125 Oracle PLSQL- Supplied Packages Introduction

Download Now 1276x720 [16.60 MB]


قائمة الدروس

تحميل الكورس كاملاً

مصدر الدورة الرئيسي

فنحن لا ندعي ملكية أي دورة ولهذا نضع المصدر الأصلي لكم