086 125 Oracle PLSQL- Creating Triggers Introduction

Video Title: 086 125 Oracle PLSQL- Creating Triggers Introduction

Video Duration: 20:53

Video Quilty: 1276x720

Video Download Size: 31.19 MB

:Video Tags

086 125 Oracle PLSQL- Creating Triggers Introduction

Download Now 1276x720 [31.19 MB]


قائمة الدروس

تحميل الكورس كاملاً

مصدر الدورة الرئيسي

فنحن لا ندعي ملكية أي دورة ولهذا نضع المصدر الأصلي لكم