099 125 Oracle PLSQL- Creating Triggers DDL Triggers

Video Title: 099 125 Oracle PLSQL- Creating Triggers DDL Triggers

Video Duration: 13:27

Video Quilty: 1276x720

Video Download Size: 38.61 MB

:Video Tags

099 125 Oracle PLSQL- Creating Triggers DDL Triggers

Download Now 1276x720 [38.61 MB]


قائمة الدروس

تحميل الكورس كاملاً

مصدر الدورة الرئيسي

فنحن لا ندعي ملكية أي دورة ولهذا نضع المصدر الأصلي لكم